Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Na de inschrijving worden de potentiële huurders gematcht met de woningen die verhuurd worden. Een belangrijk criteria is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huurwoning te betalen. Om teleurstelling te voorkomen, kun je alvast berekenen of je aan de hiervoor opgestelde richtlijnen kunt voldoen.

Inkomensrichtlijnen

Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt: 4,5 maal de netto maandhuur.
Bij het meerdere boven € 600,- geldt: 3 maal de netto maandhuur. Dit opgeteld is het benodigde brutomaandinkomen. Het inkomen van een eventuele medehuurder wordt hierbij voor 100% meegerekend.

In onderstaand rekenvoorbeeld zie je deze regels in de praktijk.

€ 1200,- netto maandhuurprijs:
€ 600 x 4,5 = € 2.700,-
€ 600 x 3 = € 1.800,-
Bruto benodigd (gemeenschappelijk) maandinkomen: € 4.500,-

Bruto maandinkomen berekenen

Ik ben in loondienst
– Bruto jaarsalaris gedeeld door 12
– Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand tellen mee
– Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto tellen niet mee

Ik heb een uitkering
– Bruto jaaruitkering gedeeld door 12
– Vakantiegeld mag meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen

Ik heb een pensioen
– Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen van gepensioneerde kan verhoogd worden met 30%.

Ik heb eigen vermogen
– 10% van je vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kun je optellen bij je jaarinkomen.

Bereken jouw maximale huurprijs met de calculator

Bruto maandinkomen
,-
Netto inkomen bedrijfsvoering
,-
Bruto maandinkomen partner
,-
Eigen vermogen
,-
Maandelijkse verplichtingen
,-
Resultaat: € 0,-

Bij het berekenen van je maandelijkse verplichtingen kun je denken aan het aflossen van leningen en studieschuld en het betalen van alimentatie. Vaste lasten zoals GWE en gemeentelijke belastingen tellen hierbij niet mee. Bovenstaande huurprijsindicatie is exclusief servicekosten en overige posten.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en woningvoorkeur. Het is belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle ingevulde gegevens worden op een later moment gecontroleerd aan de hand van officiële documenten zoals een werkgeversverklaring, loonstrook en/of bankafschrift.